Ajankohtaiset asiat

Pälkäneen Asuntotuotanto Oy               Tiedote 31.10.2019


ASUKASKOKOUKSET                

Kuntakeskuksen asukaskokous pidettiin Kostiakeskuksessa 22.10.2019 ja Luopioisten ja Aitoon asukaskokous Mikkolan Navetalla
24.10.2019. Osallistujia molemmissa oli kymmenkunta asukasta, kiitos osallistumisesta.

 
KOKOUKSEN ASIAT                   

Käytiin läpi laissa yhteishallinnasta määritellyn asukashallinnon toteutusta Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:ssä. Käytäntönä on
asukkaiden suora edustus asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa, hallituksessa on kaksi asukasedustajaa Leena Tikka ja Anneli Turunen.
Pälkäneen Asuntotuotanto Oy on kunnan konserniyhtiö, käytiin läpi omistajan kehittämisvisio ja yhtiölle asetetut tavoitteet sekä yhtiön toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Keskusteltiin asukkailta etukäteen pyydetyistä kysymyksistä ja aiheista kootuista asioista;

 Yhteystiedot                                  

 Käytiin läpi asukkaille jaettujen huollon ja muiden asumisen yhteystietojen perille saapuminen huoltoyhtiön vaihduttua.
Oman asunnon ja kiinteistön vikojen ja puutteiden ilmoittaminen

Keskusteltiin asukkaiden omien asuntojen ja kiinteistöjen vioista ja puutteista ja korjaustarpeiden ilmoittamisesta.

Vikailmoitus tehdään isännöintiin tai huoltoyhtiölle:

Realia Management asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu.rm@realia.fi
puh 010 228 5000
Puheluhinnat
010-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 0,0835 €/puh + 0,06 €/min ja
matkapuhelimesta 0,0835 €/puh + 0,1717 €/min (alv. 24 %)

 

Kiinteistöhuolto Honkapää
Oy, 0400 626 149 (24h)
– asuntojen vika- ja
huoltoilmoitukset, kiinteistö- ja ulko-aluehuolto, oven avaukset 

Realian asiakaspalvelun
kautta kirjataan työilmoitus. Huoltomiehet saavat tiedot ilmoituksesta suoraan
matkapuhelimeensa. Ilmoituksen käsittelyä huoltoyhtiössä ja isännöinnissä
voidaan näin seurata ja se tallentuu muistiin. Käytiin läpi asunnon lämpötilaan
tai ilmanvaihtoon liittyvän olosuhdeilmoituksen eteneminen huollolle tulleen
ilmoituksen kautta isännöitsijän korjaustilauksiin tai yhtiön
korjaussuunnitteluun ja niistä edelleen toteutukseen.